Hauck - Hauck Sporťák Rapid 3R black

Dostupnost

1 týden

Popis

<p><strong>Rapid 3R<br></strong>&gt; Kola do jak&#233;hokoli ter&#233;nu s gumov&#253;m profilem<br>&gt; St&#345;&#237;&#353;ka s UV ochranou 50+<br>&gt; Mechanizmus slo&#382;en&#237; jednou rukou<br>&gt; Kompaktn&#237; slo&#382;en&#237;<br>&gt; V&#253;&#353;kov&#283; nastaviteln&#225; rukoje&#357;<br>&gt; Od narozen&#237; do 25 kg - cca. 4 roky<br>&gt; Pokud chcete Rapid 3R pou&#382;&#237;vat ji&#382; od narozen&#237; miminka, doporu&#269;ujeme za t&#237;mto &#250;&#269;elem vyu&#382;&#237;t Korbi&#269;ku 2v1, hebk&#233; hn&#237;zde&#269;ko, kter&#233; lze pozd&#283;ji p&#345;ed&#283;lat na fusak.<br><br><strong>Video:</strong> https://www.youtube.com/watch?v=waCwsaklLUs<br><br><strong>Do ka&#382;d&#233;ho ter&#233;nu // </strong>Tento ter&#233;nn&#237; ko&#269;&#225;rek d&#237;ky sv&#253;m velk&#253;m kol&#367;m nepokaz&#237; &#382;&#225;dnou legraci. Vysoce kvalitn&#237; gumov&#253; profil kol skv&#283;le odpru&#382;&#237; nerovnosti na cest&#225;ch a nehroz&#237; V&#225;m s nimi defekt. P&#345;edn&#237; kolo je oto&#269;n&#233; a v p&#345;&#237;pad&#283; pot&#345;eby jej lze zaaretovat, d&#283;l&#225; tak z ko&#269;&#225;rku Rapid 3R &#353;ikovn&#233;ho par&#357;&#225;ka.<br><strong>Dlouholet&#253; spole&#269;n&#237;k // </strong>V kombinaci s 2v1 p&#345;enosnou ta&#353;kou m&#367;&#382;ete v Rapid 3R vozit Va&#353;e miminko od jeho narozen&#237; a&#382; do 4 let. &#352;irok&#233; sedadlo lze nastavit a&#382; do polohy vle&#382;e a op&#283;rku nohou m&#367;&#382;ete tak&#233; libovoln&#283; nastavovat. V p&#345;&#237;pad&#283; pot&#345;eby posunete velkou st&#345;&#237;&#353;ku sm&#283;rem dop&#345;edu.<br><strong>Rychl&#233; slo&#382;en&#237; // </strong>Rapid 3R se slo&#382;&#237; za p&#225;r sekund do kompaktn&#237;ho rozm&#283;ru. Odji&#353;&#357;ovac&#237; poutko z&#225;rove&#328; slou&#382;&#237; jako praktick&#253; &#250;chyt na p&#345;enos ko&#269;&#225;rku. Druh&#225; ruka tak bude voln&#225; pro Va&#353;e d&#283;&#357;&#225;tko. <br><br><strong>Rapid 3R // Z&#225;bava se t&#345;emi koly<br></strong>Tento obratn&#253; t&#345;&#237;kolov&#253; sportovn&#237; ko&#269;&#225;rek zaru&#269;en&#283; p&#345;it&#225;hne pohledy ostatn&#237;ch, a to nejen kv&#367;li vysoce kvalitn&#237;m materi&#225;l&#367;m a dvoubarevn&#233;mu r&#225;mu. Ty nejlep&#353;&#237; j&#237;zdn&#237; vlastnosti na v&#353;ech Va&#353;ich cest&#225;ch zaru&#269;uj&#237; velk&#225; kola, kter&#225; jsou vhodn&#225; do v&#353;ech ter&#233;n&#367;. Perfektn&#237; volba pro cesty jak do p&#345;&#237;rody, tak do m&#283;sta, proto&#382;e oto&#269;n&#233; kolo lze nastavit podle ter&#233;nu.<br>Rapid 3R je vhodn&#253; do cca. 4 let a do z&#225;t&#283;&#382;e 25kg. Pro p&#345;epravu se rychle slo&#382;&#237; do kompaktn&#237;ho rozm&#283;ru. Odji&#353;&#357;ovac&#237; poutko usnadn&#237; no&#353;en&#237;.<br>Extra velk&#225; st&#345;&#237;&#353;ka na v&#253;letech mimo&#345;&#225;dn&#283; ochr&#225;n&#237; p&#345;ed sluncem. Je vybavena v&#253;hledov&#253;m / peek-a-boo ok&#233;nkem a m&#367;&#382;e b&#253;t prodlou&#382;ena pomoc&#237; zipu. T&#237;m se odkryje s&#237;&#357;ovina, kter&#225; se v hork&#253;ch letn&#237;ch dnech postar&#225; o dobrou cirkulaci vzduchu.<br>Pro pohodln&#283;j&#353;&#237; odpo&#269;inek m&#367;&#382;ete nastavit op&#283;rku zad a podno&#382;ku do polohy vle&#382;e. D&#283;tsk&#233; pot&#345;eby se b&#283;hem j&#237;zdy snadno uskladn&#237; ve velk&#233;m ko&#353;i.<br>J&#237;zdu s Rapid 3R zp&#345;&#237;jemn&#237; a Va&#353;im z&#225;d&#367;m ulev&#237; v&#253;&#353;kov&#283; nastaviteln&#225; rukoje&#357; s dr&#382;&#225;kem na n&#225;poj. O bezpe&#269;nost se postar&#225; 5bodov&#253; p&#225;s, brzda a p&#345;edn&#237; madlo se z&#225;branou v rozkroku, kter&#225; zamez&#237; vypadnut&#237; d&#237;t&#283;te z ko&#269;&#225;rku.</p>

Hauck Značka: Hauck
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.