Baby Jogger - BabyJogger CITY MINI GT 2 SINGLE BRIAR GREEN

Dostupnost

1 týden

Popis

<p><strong>Baby Jogger&#174; City Mini&#174; GT2</strong>, <strong>prostorn&#253; spor&#357;&#225;k se 3 koly</strong> pln&#283;n&#253;mi leh&#269;enou p&#283;nou (<strong>Syst&#233;m</strong> "<em>Forever-Air</em>" - <strong>nikdy se nevypust&#237;</strong>!) a <strong>odpru&#382;en&#237;m </strong>v&#353;ech 3 kol, d&#237;ky &#269;emu&#382; <strong>m&#367;&#382;ete vyrazit kamkoliv</strong>, a&#357; u&#382; do m&#283;sta na kostky r&#367;zn&#253;ch velikost&#237;, &#269;i do lesa nebo do&#160;hor, nebo jen na kamenitou&#160;pol&#328;a&#269;ku, projedete lehce v&#353;ude a nemus&#237;te se nijak omezovat. P&#345;edn&#237; kolo s mo&#382;nost&#237; aretace.&#160; <strong>Kompaktn&#237; skl&#225;d&#225;n&#237;</strong> jednou rukou<strong>, polohovac&#237;&#160; d&#283;tsk&#233; madlo a ru&#269;n&#237; parkovac&#237; brzda </strong>v&#225;m poskytnou maxim&#225;ln&#237; pohodl&#237;, zat&#237;mco <strong>nastaviteln&#225; op&#283;rka no&#382;i&#269;ek</strong> do 2 pozic a <strong>multifunk&#269;n&#237; polohov&#225;n&#237; op&#283;rky</strong> zad v&#225;m umo&#382;n&#237; naj&#237;t nejpohodln&#283;j&#353;&#237; polohu pro va&#353;e d&#237;t&#283;. Prostorn&#225;, v&#253;&#353;kov&#283; nastaviteln&#225; st&#345;&#237;&#353;ka do 2 pozic dokonale zast&#237;n&#237; jak miminka, tak i v&#283;t&#353;&#237; batolata.&#160; Polohovac&#237; rukoje&#357; je vhodn&#225; jak&#160; pro ni&#382;&#353;&#237;, tak i hodn&#283; vysok&#233; rodi&#269;e. Vytvo&#345;te si ko&#269;&#225;rek ide&#225;ln&#237; na cesty s adapt&#233;rem pro autoseda&#269;ky zna&#269;ky MAXI-COSI nebo si sv&#367;j obl&#237;ben&#253; ko&#269;&#225;rek dovybavte jedn&#237;m z mnoha dopl&#328;k&#367;.<br><br><strong>D&#283;tsk&#253; ko&#269;&#225;rek Baby Jogger&#174; mini mini GT2</strong> <br>Pohyb bez kompromisu v nov&#233;m <br><br><strong>KO&#268;&#193;REK IDE&#193;LN&#205; PRO:</strong> <br>&gt; Rodiny, kter&#233; hledaj&#237; ko&#269;&#225;rek se 3 koly, kter&#253; se snadno ovl&#225;d&#225;, m&#225; odpru&#382;en&#237; na v&#353;ech kolech a nafukovac&#237; kola pln&#283;n&#225; leh&#269;enou p&#283;nou - syst&#233;m Forever-Air - nikdy se nevypust&#237; ! <br>&gt; Ty, kte&#345;&#237; hledaj&#237; ko&#269;&#225;rek s jednoduch&#253;m a pohodln&#253;m skl&#225;d&#225;n&#237;m jednou rukou. <br>&gt; Rodi&#269;e, kte&#345;&#237; hledaj&#237; ko&#269;&#225;rek, kter&#253; je kompatibiln&#237; s autoseda&#269;kou. <br><br><strong>NOSNOST:</strong> pro d&#283;ti do 22 kg celkov&#225; nosnost ko&#269;&#225;rku 28kg (1kg pro zadn&#237; kapsu / 4,5kg na ko&#353;&#237;k) <br><br><strong>PRODUKTOV&#201; INFORMACE:</strong> <br>Hmotnost:&#160;9,7 kg <br>Rozm&#283;ry (cm) : v. 109,5 / slo&#382;en&#225; v. 25,5 x slo&#382;en&#225; &#353;. 65 x slo&#382;en&#225; dl. 81 <br><br><strong>VLASTNOSTI:</strong> <br>Ko&#269;&#225;rek je vhodn&#253; pro d&#283;ti od narozen&#237; do 22kg. <br><br><strong>ZAJ&#205;MAV&#201; ODKAZY:<br></strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=VBUos3hAPdU"><span style="font-size: medium; font-family: Calibri;"><span style="font-size: medium; font-family: Calibri;"><span lang="CS"><span style="color: #0066cc;">https://www.youtube.com/watch?v=VBUos3hAPdU</span></span></span></span></a><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=2Bb0uOqS4X0"><span style="font-size: medium; font-family: Calibri;"><span style="font-size: medium; font-family: Calibri;"><span lang="CS"><span style="color: #0066cc;">https://www.youtube.com/watch?v=2Bb0uOqS4X0</span></span></span></span></a><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=CJJ2x-G6ado"><span style="font-size: medium; font-family: Calibri;"><span style="font-size: medium; font-family: Calibri;"><span lang="CS"><span style="color: #0066cc;">https://www.youtube.com/watch?v=CJJ2x-G6ado</span></span></span></span></a><br><br><strong>Ko&#269;&#225;rkujte spolu a&#382; do 22 kg...</strong> <br>Sed&#225;tko ko&#269;&#225;rku m&#225; nosnost a&#382; 22kg, obsahuje 5-bodov&#253; bezpe&#269;nost&#237; p&#225;s, kter&#253; zajist&#237; bezpe&#269;n&#237; va&#353;emu d&#237;t&#283;ti. <br><strong>Svi&#382;n&#225; a Hladk&#225; J&#237;zda...</strong> <br>Odpru&#382;en&#225; kola z kau&#269;uku se syst&#233;mem "Forever-Air" poskytuj&#237; ko&#269;&#225;rku i v&#225;m hladkou j&#237;zdu bez kompromis&#367; na jak&#233;mkoli ter&#233;nu. <br><strong>Skl&#225;d&#225;n&#237; 1-rukou Budete Milovat...</strong> <br>Vyt&#225;hn&#283;te popruh jednou rukou a ko&#269;&#225;rek mini GT2 se jednodu&#353;e a kompaktn&#283; s&#225;m slo&#382;&#237;. <br><strong>Ve st&#237;nu a v bezpe&#269;&#237;...</strong> <br>Dlouh&#225; bouda s UV 50 ochranu, peek-a-boo ok&#253;nkem na magnet udr&#382;&#237; va&#353;e d&#237;t&#283; ve st&#237;nu a p&#345;itom pod va&#353;&#237;m neust&#225;l&#253;m dohledem. <br><strong>Funkce potvrzena rodi&#269;i...</strong> <br>Nastaviteln&#233; madlo a ru&#269;n&#237; parkovac&#237; brzda poskytuj&#237; pohodln&#233; &#345;&#237;zen&#237; a ovl&#225;d&#225;n&#237;, v&#353;e na dosah ruky. <br><strong>Opora no&#382;i&#269;ek...</strong> <br>Jednodu&#353;e vyra&#382;te na cesty! Nastaviteln&#225; opora no&#382;i&#269;ek poskytuje d&#237;t&#283;ti oporu a pohodl&#237; p&#345;i odpo&#269;&#237;v&#225;n&#237;. <br><strong>Nechte d&#237;t&#283; odpo&#269;&#237;vat..</strong> <br>D&#237;t&#283; m&#367;&#382;e sed&#283;t v poloze, kter&#225; mu bude p&#345;&#237;jemn&#225;. D&#237;ky op&#283;rce zad, sklopn&#233; do t&#233;m&#283;&#345; ploch&#233; polohy, nebude ji&#382; ani dlouh&#225; proch&#225;zka p&#345;ek&#225;&#382;kou. <br><strong><br>N&#283;co m&#225;lo o zna&#269;ce Baby Jogger&#174;...</strong> <br>D&#283;tsk&#233; ko&#269;&#225;rky Baby Jogger&#174; jsou navr&#382;eny rodi&#269;i s ohledem na rodi&#269;e. Od roku 1984 spole&#269;nost pom&#225;h&#225; rodi&#269;&#367;m a jejich d&#283;tem chodit na v&#237;ce m&#237;st a vid&#283;t v&#237;ce v&#283;c&#237;. Baby Jogger&#174; nab&#237;z&#237; ko&#269;&#225;rek pro ka&#382;d&#253; ter&#233;n a ka&#382;dou pot&#345;ebu, tak&#382;e rodi&#269;e a d&#283;ti mohou &#382;&#237;t ka&#382;d&#253; den aktivn&#283;. <br><br><strong>DOPL&#327;KY (k zakoupen&#237; zvl&#225;&#353;&#357;) :</strong> pl&#225;&#353;t&#283;nka, s&#237;&#357;ka proti hmyzu, ochrann&#253; oblouk, pult na ko&#269;&#225;rek, dr&#382;&#225;&#269;ek na pit&#237;, adapt&#233;ry na autoseda&#269;ku MAXI-COSI, organiz&#233;r na ko&#269;&#225;rek, chlad&#237;c&#237; ta&#353;ka, ta&#353;ka na ko&#269;&#225;rek, fusak, n&#225;ru&#269;n&#237;k, stup&#225;tko za ko&#269;&#225;rek.<br><br><strong>ZAJ&#205;MAV&#201; ODKAZY:<br></strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=VBUos3hAPdU"><span style="font-size: medium; font-family: Calibri;"><span style="font-size: medium; font-family: Calibri;"><span lang="CS"><span style="color: #0066cc;">https://www.youtube.com/watch?v=VBUos3hAPdU</span></span></span></span></a><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=2Bb0uOqS4X0"><span style="font-size: medium; font-family: Calibri;"><span style="font-size: medium; font-family: Calibri;"><span lang="CS"><span style="color: #0066cc;">https://www.youtube.com/watch?v=2Bb0uOqS4X0</span></span></span></span></a><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=CJJ2x-G6ado"><span style="font-size: medium; font-family: Calibri;"><span style="font-size: medium; font-family: Calibri;"><span lang="CS"><span style="color: #0066cc;">https://www.youtube.com/watch?v=CJJ2x-G6ado</span></span></span></span></a></p>

Baby Jogger Značka: Baby Jogger
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.